ستاد اقامه نماز استان زنجان
پرتال رسمی ستاد اقامه نماز استان زنجان
زیباترین حس سجده...
  صفحه اول -> پیامك نمازی
چاپ صفحه
ارسال صفحه براي دوستان
زیباترین حس سجده...1394-3-25

یاران خدا كسانی هستند كه هرگاه در زمین به آن ها قدرت بخشیدیم نماز را برپا می دارند سوره حج-41

نماز را به پا دارید، و زكات را هم بپردازید           سوره بقره-110

پرهیزكاران آنانی هستند كه به غیب ایمان آورده و نماز را برپا می دارند سوره بقره-3

نماز بگذارید و زكات بدهید و به خدا توسل جویید             سوره حج-78

به بندگان من كه ایمان آورده اند بگو نماز را به پا دارید  سوره ابراهیم-31

اولین چیزی كه خداوند بر امتم واجب كرد نماز های پنج گانه است              كنزل العمال-ج7

شما را سفارش می كنم به نماز كه بهترین عمل و ستون دین شماست               میزان الحكمه-ج5-ص468

نماز معراج مومن است                كشف الاسرار-ج2-ص676

نماز نور مومن است     نهج الفصاحه-ص396

نشانه و علامت ایمان، نماز است               شهاب الاخبار-ص59

نماز پایه و اساس و ستون دین شماست    میزان الحكه-ج5-ص370

نشانه و پرچم اسلام نماز است   كنزل العمال-ج7-ص279

همانا نماز سبب نزدیك شدن مومن به خداست     كنزل العمال

بعد از شناخت خدا بهترین چیزی كه انسان را به خدا نزدیك می كند، نماز است       تحف العقول-ص455

اسلام بر پنج پایه بنا نهاده شده است، نماز-روزه-زكات-حج-ولایت                       كافی-ج2-ص17

بهترین كارها نزد خداوند نماز است       میزان الحكمه-ج5-ص397

نماز، كلید بهشت است                نهج الفصاحه-ص1588

نماز را مراعات نموده و بر آن محافظت كرده و زیاد بخوانید                         نهج البلاغه-خطبه 199

تا وقتی كه انسان منتظر نماز است، در حال نماز است                       نهج الفصاحه-ص527     

اطاعت خدا خدمت به اوست و هیچ چیز مثل نماز معادل خدمت به خدا نیست           میزان الحكمه-ج5-ص318

مَثَل نماز مانند ستون خیمه است                              من لایحضره الفقیه ، ج 1، شماره 639

همانا بهترین عمل نزد خداوند در قیامت، نماز است                          مستدرك الوسائل-ج3-ص7

نماز از سنت های دین و مایه خشنودی خدا و راه و روش پیامبران است       بحار الانوار-ج3-ص7

نماز سفره گسترده خداوند در زمین است                             مستدرك الوسائل-ج1-ص170

همانا نماز بهترین عبادت برای خداست جامع الاحادیث شیعه-ج4-ص50

هنگامی كه انسان به نماز می ایستد رحمت خدا بر او نازل می شود و ملائكه او را احاطه می كنند                       اصول كافی-ج3-ص265

هنگامی كه بنده به نماز می ایستد گناهان او چون ریختن برگ ها می ریزد                وسائل الشیعه-ج3-ص30

همانا بهترین شیوه بندگی خدا، نماز است                             بحار الانوار-ج84-ص246

به وسیله نماز انسان به درجه و مقام عالی می رسد                             بحار الانوار-ج82-ص232

نماز، مونس در قبر و فرشی نیك در قبر و پاسخ سوال نكیر و منكر است                        بحار الانوار-ج82-ص232

نماز زاد و توشه مومن از دنیا برای آخرت است   بحار الانوار-ج82-ص232

وقتی بنده به نماز می ایستد خدای متعال به وی توجه می كند       بحار الانوار-ج84-ص241               

نماز سبب اجابت دعا و قبولی اعمال است                             بحار الانوار-ج82-ص1   

نماز را بپا دار، زیرا نماز انسان را از كارهای زشت و ناپسند باز می دارد     سوره عنكبوت-45         

مسلماً رستگار می شود كسی كه خود را تزكیه كند و نام خدا را بیاد آورد و نماز بخواند                          سوره اعلی-14 و 15      

نماز را برای یاد من به پا دارید                                سوره طه-4

به شكرانه نعمت و عطایای الهی نماز بخوان                         سوره كوثر-1و2

مومنان كسانی هستند كه نماز را بپا می دارند و از آن چه به آن ها داده ایم انفاق می كنند سوره انفال-2                              

نماز خواندن وسیله نزدیكی به خداست برای هر پرهیزكاری                          میزان الحكمه-ج5-ص367              

نماز چهره شیطان را سیاه می كند                          نهج الفصاحه-ص296

نماز دژ محكمی است كه نمازگزار را از حملات شیطان نگه می دارد                             میزان الحكمه-ج5-ص367

هیچ چیز مثل نماز بینی شیطان را به خاك نمی مالد                         بحار الانوار-ج52-ص182

اگر نمازگزار بداند چقدر رحمت خدا او را فراگرفته است سرش را از سجده بر نمی دارد       غرر الحكم-ص261

نماز رحمت الهی را نازل می كند                           غرر الحكم-ص52

بدان كه تمام اعمال تو تابع نماز توست                   نهج البلاغه-نامه 27

خداوند نماز را برای دوری شما از كبر و خود پسندی قرار داده است                           اعیان الشیعه-ج1-ص316               

نماز مثل نهر جاری است كه گناهان را می شوید و از بین می برد  وسائل الشیعه-ج2         

نماز كفاره گناهان است                             تفسیر رازی-ج1-ص248

نمازهای پنج گانه كفاره گناهانی است كه میان آن ها انجام گرفته به شرط آن كه از كبایر اجتناب شده باشد   بحار الانوار-ج82-ص237       

نماز قلعه خداوند و وسیله ای برای دور شدن از شیطان است                           غرر الحكم-ج2-ص166 

به خانه های تان با خواندن نماز و قرائت قرآن نورانیت ببخشید    كنزل العمال-ج15-ص392              

وقتی بنده سجده می كند و سجده اش طول می كشد شیطان از ناراحتی فریاد می كشد                        اصول كافی-ج3-ص264                 

نماز مطالبه وصال و رسیدن بنده به خدای متعال است      بحار الانوار-ج84-ص264

وقتی بنده مومن به نماز می ایستد خداوند به او با نظر لطف می نگرد                         وسائل الشیعه-ج3-ص21

نماز هدیه و موهبتی است از جانب خدای مهربان                               بحار الانوار-ج84-ص264

وقتی كه نمازگزار به نماز می ایستد رحمت الهی بر او نازل می شود                            وسائل الشیعه-ج3-ص21

نماز شفیع نمازگزار نزد ملك الموت است                              بحار الانوار-ج82-ص232

نماز كلید بهشت و مهریه حورالعین و بهای بهشت است       بحار الانوار-ج82-ص231               

نماز را بپا دارید به درستی كه نماز وظیفه ثابت و معین مومنان است                              سوره نساء-103                            

بر انجام همه نمازها كوشش و مواظبت كنید                         سوره بقره-238

نماز را برای یاد من به پا دار    سوره طه-14

نماز واجب بهتر از بیست حج واجب است                              بحار الانوار-ج82-ص237               

نمازگزاران كسانی هستند كه مواظب نماز خویش هستند سوره معارج-34                                            

همانا نماز و تمام عبادات و زندگی و مرگ من همه برای خداوند جهانیان است                        سوره انعام-162            

نماز پرچم اسلام است پس مومن واقعی كسی است كه دل به نماز دهد و مراقب حدود و آداب و وقت آن باشد                 كنزل العمال-ج7       

اگر بر امتم سخت نبود هر آینه دستور می دادم با هر نماز مسواك بزنند                     میزان الحكمه-ج4-ص597                              

دو ركعت نماز با عطر، بهتر از هفتاد نمازی است كه بدون عطر باشد                             مكارم الاخلاق-ص42                    

دو ركعت نماز با دندان های مسواك زده از هفتاد ركعت نماز مسواك نزده، نزد خدا محبوب تر است  سفینه البحار-ج1-ص675                       

لباس تمیز غم و ناراحتی را برطرف كرده و آن لباس تمیز و پاك، مناسب نماز است وسائل الشیعه-ج 3-ص 346 

نماز به كمال نمی رسد جز برای نمازگزاری كه دارای طهارتی همه جانبه باشد                         فلاح السائل، ص 23                                      

نشستن در مسجد به انتظار نماز، عبادت است                       ميزان الحكمه - ح 8304       

نماز كسی كامل نمی شود مگر با پرداخت زكات                 بحار الانوار- ج 96 - ص 29               

كسی كه قبل از نماز خود را برای نماز آماده نكند به نماز بی احترامی نموده است                 شرح نهج البلاغه-ج20-ص329        

اگر نمازگزار می دانست چه اندازه مشمول جلال و رحمت الهی است هرگز سر از سجده بر نمی داشت              میزان الحكمه-ج5-ص379       

هنگامی كه انسان مشغول نماز است، بدن و لباس و هرچه اطراف اوست خدا را تسبیح می گویند                          بحار الانوار-ج82-ص213                       

دو ركعت نماز انسان با تقوا از هزار ركعت نماز فردی لاابلی بهتر است                         نهج الفصاحه-1672       

مومنان رستگار شدند همانانی كه در نمازشان خاشع هستند             سوره مومنون-1و2

خشوع زینت و زیور نماز است                   بحار الانوار-ج77-ص131

هرگاه به نماز می ایستی بر تو باد به خشوع و توجه كامل به نماز   میزان الحكمه-ج5-ص379

آن گونه نماز بخوان كه گویی آخرین نماز توست و دیگر نمازی نخواهی داشت         بحار الانوار-ج84-ص264

كسی كه نماز به جا آورد در حالی كه عارف به حقّ آن باشد، خداوند او را می آمرزد           تحف العقول-ص117

یك ركعت نماز كسی كه متوجه خدا باشد از هزار ركعت كسی كه غافل باشد بهتر است             نهج الفصاحه-ص350

چونان وداع كننده نماز بخوان مثل اینكه خدا را می بینی اگر تو خدا نمی بینی خدا تو را می بیند     نهج الفصاحه-1844

خداوند نمازی را كه در آن حضور قلب نباشد، نظر نمی كند           اسرار الصلاة-ص118     

وقتی نماز می خوانی مثل كسی كه با نماز وداع كند و ترس آن دارد كه دیگر به آن نرسد نماز بخوان             

در نماز به خدا توجه داشته باش زیرا در نماز آن مقدار كه به آن توجه داری قبول می شود   محجة البيضاء، ج 1، ص 354            

وقتی انسان یك نماز تام و كامل به جا آورد همه نمازهای او قبول واقع می شود      وسائل الشیعه-ج3-ص20

اولین عملی كه روز قیامت به آن نگاه می كنند، نماز است               میزان الحكمه-ج5-ص374

زنی كه بخوابد در حالی كه شوهرش به خاطر مطلب حقی از او ناراضی است نمازش قبول نمی شود مگر آن كه شوهرش را راضی كند             فروع كافی-ج5-ص507

وقتی قیامت شود اولین چیزی كه از بنده می پرسند، نماز است

كسی كه بر پدر و مادرش نگاه تند و خشم آلود نماید خداوند نمازش را قبول نمی كند

كسی كه حرام بخورد نمازش قبول نخواهد شد

كسی كه نماز بخواند ولی مالش را پاك نكند، نمازش قبول نمی شود

نماز شرابخوار تا چهل روز پذیرفته نمی شود(مگر توبه كند)

مردانی كه نه تجارت و نه معامله، آن ها را از یاد خدا و برپا داشتن نماز و ادای زكات، غافل نمی كند

كسی كه زكات نمی دهد، نمازش پذیرفتنی نیست

كسی كه همسر خود را آزار دهد نماز و اعمال نیك او مورد پذرش الهی واقع نمی شود

از پرخوری بپرهیزید كه سبب قساوت قلب و كسالت از نماز، و مریضی بدن است

هركس مانع زكات دادن دیگران شود، نمازش قبول نمی شود

همانا از نماز تو آن مقدارش قبول می شود كه در آن، توجه داشته باشی

كسی كه برای خود نمائی نماز بخواند، مشرك است

نماز رباخوار، شرابخوار، عاق والدین و زنی كه كه شوهرش از او راضی نباشد، قبول نمی شود

وای بر نمازگزارانی كه نسبت به نمازشان سهل انگاری می كنند

شفاعت ما شامل كسی كه نماز را سبك می شمارد نمی شود

دزدترین مردم كسی است كه از نمازش كم بگذارد

نماز ستون دین است پس كسی كه عمدا نمازش را ترك كند دینش را منهدم كرده است

كسی كه نمازش را سبك بشمارد از من نیست به خدا سوگند قیامت مرا ملاقات نخواهد كرد

بپرهیزید از اینكه در نماز سستی و تنبلی كنید یا حدودش را ضایع نمایید یا با عجله بخوانید

شیطان همواره از كسی كه مراقب نمازهایش باشد می ترسد اگر نماز را ضایع كرد بر او جَری می شود

وای به حال كسی كه مواظب و مراقب نمازش نباشد

كسی كه نماز را از اول وقتش(بدون عذر)عقب بیاندازد، شفاعت من شامل حالش نمی شود

همانا شفاعت ما شامل كسانی كه نماز را سبك بشمارند، نمی شود

كسی كه نسبت به نمازش كوتاهی كند خداوند بركت را از عمر و مالش بر می دارد

بهشتیان از جهنمیان می پرسند چه چیز شما را به دوزخ كشاند؟ گویند ما از نمازگزاران نبودیم و...

آنان كه از عبادتم تكبر می ورزند به زودی ذلیلانه به جهنم فرو خواهند افتاد

كسی كه عمدا نمازش را ترك كند، دینش را نابود كرده است

فاصله بین بندگی خدا تا كافر شدن، ترك نماز است

كسی كه عمداً نمازش را ترك كند نامش بر در جهنم نوشته می شود

خدا از رحمت خود دور سازد كسی را كه عمداً نماز نمی خواند

كسی كه بدون دلیل نماز را ترك كند از اَمان خدا و پیامبر خدا دور خواهد بود

بی نماز، بهره ای از اسلام ندارد

نماز را بپا دارید چرا كه نماز وظیفه ثابت و معین مومنان است

نماز را در وقت مقرر آن به جای آور

به خاطر كار نمازت را به عقب نینداز و بدان كه همه اعمال تو بسته به نماز توست

شیطان از مومن می ترسد، تا زمانی كه بر نماز اول وقتش مواظبت كند

نماز اول وقت، سبب رضایت خدا و آخر وقت، سبب بخشش خداوند است

بهترین اعمال نزد خداوند نماز اول وقت، نیكی به پدر و مادر، و جهاد در راه خداست

شفاعت من به كسی كه نماز واجبش را تا پس از وقتش به تاخیر اندازد، نخواهد رسید

نماز واجبت را در وقتش بخوان مانند كسی كه وداع می كند و می ترسد دیگر توفیق نماز نیابد

شیعیان ما را موقع نماز امتحان كنید كه چگونه وقت نماز مراقب نمازشان هستند

نماز را از اول وقتش به تاخیر نیانداز كه تاخیر بدون عذر غضب خدا را به دنبال خواهد داشت

برتری نماز اول وقت بر نماز آخر وقت مانند برتری آخرت بر دنیاست

موقع هر نماز فرشته ای ندا می دهد برخیزید و به وسیله نمازتان آتش گناهانی را كه فراهم كرده اید خاموش كنید

یك نماز به جماعت از چهل سال نماز فرادای در خانه بهتر است

نماز را به جماعت بخوانید اگر چه با سختی و دشواری

نماز به جماعت  با قضیلت ترین نماز است

كسی كه بدون عذر در نماز جماعت شركت نكند نمازش پذیرفته نمی شود

بهترین صف های نماز جماعت صف اول است و بهترین جای صف اول سمت راست امام

تكبیرة الاحرام نماز را همراه و با امام جماعت گفتن بهتر است از دنیا و هر آنچه در آن است

نماز جماعت بر نماز فرادا بیست و پنج درجه بهشتی فضیلت و برتری دارد

كسی كه بر نماز جماعت مداومت و محافظت نماید به سرعت از پل صراط خواهد گذشت

یكی از سه چیزی كه كفاره گناهان است مداومت بر نماز جماعت است

شیطان گرگ انسان است بر شما باد به حضور در جماعت و مجالس عمومی و مسجد

دست خدا بر سر جماعت است هرگاه كسی از جماعت جدا شود شیطان او را می برد

تعقیب بعد از نماز صبح برای جلب روزی تأثیر گذارتر است

تسبیحات فاطمه زهرا(سلام ا... علیها) هر روز در تعقیب هر نماز از هزار ركعت نماز نزدم محبوب تر است

خداوند به چیزی با فضیلت تر از تسبیح فاطمه زهرا(سلام ا... علیها) حمد و ستایش نشده است

هركس تسبیح فاطمه زهرا(سلام ا... علیها) را به جای آورد و پس از آن استغفار كند مورد مغفرت واقع می شود

هركس نماز واجبی بجا آورد، یك دعای مستجاب نزد خداوند خواهد داشت

وقتی كسی نمازش را به جماعت بخواند و از خدا حاجتی بخواهد، خداوند حاجتش را روا خواهد كرد

خدا نمازهای واجب را در بهترین اوقات قرار داده است پس حاجات خود را بعد از نمازهایتان بخواهید

سجده بر تربت قبر امام حسین تا زمین هفتم را نور باران می كند

خدا به هنگام نماز درهای آسمان را بگشاید و دعا را مستجاب كند

هنگام نماز دست به دعا بردارید زیرا بهترین اوقاتی است كه خدا با نظر رحمت به بندگانش نظر می كند

مبادا دعا بعد از نماز را ترك كنی(و چیزی از خدا نخواهی)

آنگاه كه از نماز فارغ شدی با دعا و خواستن به سوی پروردگارت رغبت كن

نمازگزار در خانه خدا را می زند و كسی كه پیوسته دری را بكوبد عاقبت آن در به رویش باز خواهد شد

اهل خود را به خواندن نماز امر كن و بر اَدای آن شكیبا باش

خداوندا مرا و فرزندانم را از نمازگزاران قرار بده

نماز را به فرزندانتان بیاموزید

در خانه خود اذان بگوی تا شیطان از آن جا بگریزد

چون پسر به هفت سالگی رسید او را به نماز خواندن وا دارید

دو ركعت نماز شخص متأهل از هشتاد و دو ركعت نماز مجرد بهتر است

خدا رحمت كند مردی را كه برای نماز شب بیدار شود و همسرش را نیز برای نماز شب بیدار كند

خدا رحمت كند كسی را كه خودش و برادرانش و خانواده اش را به نماز و... موعظه كند

از صبر و نماز در برابر مشكلات كمك و یاری بگیرید

بنده با نمازهای مستحب به قدری به من نزدیك می شود كه او را محبوب خود می دارم

همانا مردم به نمازهای مستحب مامور شده اند تا نقص نمازهای واجبشان جبران گردد

نماز ترازی اعمال است هر كس بیشتر بخواند بیشتر بهره مند می شود

هنگام حاجت دو ركعت نماز بخوان و بر پیامبر و آلش درود بفرست و حاجتت را بخواه كه داده می شود

بنده با اَدای واجب از كیفر من نجات می یابد و با بجا آوردن نمازهای مستحب بمن تقرب می جوید

همانا نماز مستحب را قرار داده اند تا كاستی و نقصان نمازهای واجب را جبران نماید

مادامی كه به نماز هستی درب خانه خدا را می كوبیهر كس در كوبیدن دربی پافشاری كند آن درب به رویش باز خواهد شد

ای جامه خواب به خود پیچیده به هنگام شب برخیز

در شبانگاه برای او سجده كن و مقداری طولانی از شب او را تسبیح گوی

همانا پدیده شب و برخواستن برای نماز شب پا برجاتر و گفتارش نیز استوارتر است

پیامبر اسلام خطاب به امیر المومنین سه بار فرمود، بر تو باد به نماز شب

دو ركعت نماز در دل شب از دنیا و آن چه در آن است نزد من محبوب تر است

شرافت مومن به نماز شب اوست

نماز شب رضایت و خشنودی خدا را به همراه دارد

نماز شب سبب سلامتی بدن و پای بندی به اخلاق انبیاء و خشنودی خداوند است

گناه، سبب محروم شدن از نماز شب می شود

نماز شب چراغی است برای صاحبش در تاریكی قبر

نماز شب سبب نورانیت چهره و بوی خوش و جلب روزی می شود

نماز شب سبب از بین رفتن گناهان روز مومن می شود

با فضیلت ترین نماز بعد از نمازهای واجب نماز خواندن در دل شب است

هنگامی كه بنده در تاریكی شب برای مناجات با خدای خود خلوت می كند خداوند قلب او را نورانی خواهد كرد

هركس به خدا و روز جزا ایمان دارد بدون خواندن نماز وِتر، از شب نمی گذرد(ولو یك ركعت)

نماز شب مایه رضایت خدا و سبب نفرت شیطان و موجب استجابت دعاست

از شیعیان ما نیست كسی كه نماز شب نخواند

از شب زنده داری غافل مباش كه خسارت دیده كسی است كه از سحر خیزی محروم شود

بر شما باد به نماز شب ولو یك ركعت، زیرا نماز شب انسان را از گناه باز می دارد و خشم خدا را خاموش می كند و از آتش قیامت اَمان می دهد

در تاریكی شب بلند شو، تا قبرت را باغی از باغ های بهشت قرار دهم

خداوند مباهات می كند به كسی كه روز قضای نماز شبش را می خواند

هنگامی كه برای نماز جمعه فرا خوانده می شوید بشتابید و كسب و تجارت را رها كنید

نماز جمعه حج فقرا است

نماز جمعه حج فقیران امّت من است

دو ركعت نماز در روز جمعه از هزار نماز در غیر روز جمعه بهتر است

بنده ای كه نماز جمعه را سبك بشمارد خداوند بر او خشم می گیرد

كسی كه بدون علت سه نماز جمعه را ترك كند در زمره منافقان به شمار می رود

چون اذان گو روز جمعه اذان گوید، كار، حرام است

كسی كه صدای اذان نماز جمعه را بشنود نماز جمعه بر او واجب است

هر قدمی كه به سوی نماز جمعه برداشته می شود خدا آن قدم را بر آتش حرام می كند

نماز جمعه كفاره گناهان میان این جمعه و جمعه قبل و سه روز قبل آن است

هر قدمی كه به سوی نماز جمعه برداشته می شود، با عمل بیست سال برابر است

هر مومنی كه پیاده به نماز جمعه برود خداوند هول و هراس قیامت را برای او سبك می سازد

پاداش صدقه دادن در روز جمعه چندین برابر است

چه كسی ظالم تر از كسی كه از یاد خدا در مساجد جلوگیری كند و برای خرابی آن تلاش كند

مسجدی كه از روز نخست بر پایه تقوا بنا شده شایسته تر است كه در آن به نماز و عبادت بایستی

هنگام مسجد رفتن زینت های خود را به همراه ببرید(مخصوصاً فرزندانتان را)

مساجد از آن خداست

بدترین جاهای زمین بازار و بهترین مكان های زمین مساجد است

مساجد خانه پرهیزكاران است

مساجد بازارهای آخرتند كه در آن بر سفره آمرزش می نشینند و هدیه آن بهشت است

هركس سخنش قرآن و مسجد خانه اش باشد خداوند منزلی در بهشت برای او بنا كند

نماز همسایه مسجد جز در مسجد نماز(خوب و كاملی) نیست

اهل مسجد زائران خدایند و بر صاحب خانه است كه به زائرانش هدیه بدهد

در دنیا میهمان باشید و مساجد را خانه خود و دلهایتان را به نرمی و ملایمت عادت دهید

از جمله افرادی كه در قیامت در سایه عرش خدا پناه میگیرد كسی است كه به مسجد علاقه مند باشد

هر روز فرشته ای به مردگان می گوید به چه كسانی غبطه می خورید؟ می گویند، به اهل مساجد

كسی كه حرمت مسجد را نگه دارد قیامت خدا را خندان و شادمان ملاقات می كند

به احترام مساجد امر شده، چرا كه مساجد، خانه های خدا در روی زمین اند

قیامت سه چیز شكایت می كنند، قرآن، مسجد و عترت پیامبر

كسی كه به مسجد می رود، برای هر قدمی ده حسنه به او عطا شده، ده گناه او آمرزیده و ده درجه به وی عنایت شود

هنگامی كه كسی در رفتن به مسجد مداومت می كند او را مومن بدانید

سخن نا روا گفتن در مسجد حسنات انسان را از بین می برد

پذیرفتن دعوت اذان گو به نماز توفیق و رحمت الهی و پاداش آن بهشت است

كسی كه در تاریكی شب به مسجد برود، خداوند قیامت به او نوری دهد كه پیش رویش را روشن نماید

قدم برداشتن به سوی مسجد اطاعت و فرمانبرداری از خدا و پیامبر اوست

هر كس مسجدی بنا كند تا در آن یاد خدا شود برای او خانه ای در بهشت بنا شود

هرگاه وارد مسجد شدی حمد و سپاس خدا را بگو و بر پیامبر درود و صلوات بفرست

كسی كه می خواهد وارد مسجد بشود با آرامش و وقار وارد شود

بهترین مردم كسی است كه هنگام ورود به مسجد اولین نفر و هنگام خروج آخرین نفر باشد

نشستن در مسجد به انتظار نماز، عبادت است مادامی كه غیبت نكند

بهشت و حوریان بهشتی مشتاق كسی هستند كه مسجد را تمیز كند یا آلودگی های آن را بگیرد

هر نشستنی در مسجد لغو است مگر به قرائت قرآن یا به یاد خدا بودن یا به دنبال یافتن جواب سوال علمی بودن

هرگاه وارد مسجد شدی قبل از نشستن دو ركعت نماز بخوان

خداوند به عدد هر نفسی كه در مسجد می زنی درجه ای در بهشت به تو عنایت خواهد كرد

هركس دوست دارد قبرش تاریك نباشد مساد را نورانی و روشن كند

نشستن در مسجد برایم بهتر از نشستن در بهشت است زیرا نشستن در مسجد خدا را خشنود می سازد

كسی كه مسجد را نظافت و خاكروبی كند خداوند پاداش آزاد كردن بنده برایش می نویسد

از طلوع فجر تا طلوع آفتاب در مسجد نشستن سبب جلب سریع رزق می شود

عجله كردن برای خروج از مسجد سبب فقر می شود

محبوبترین اهل مسجد كسی است كه در ورود به مسجد قبل از دیگران وارد و در خروج از مسجد بعد از دیگران خارج شود

بهتر آن است كه با پای راست وارد مسجد و با پای چپ از آن خارج شوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست عناوین
  صفحه اولاخبارفرهنگی و آموزشیدفاتر شهرستانهاكتابخانه تخصصي نمازآموزش تصويري احكامفراخوانها و مسابقاتمقالات تخصصی نماز معصومین (ع) و نمازنماهنگ و فيلم كوتاه نمازخاطرات و حكایات نماز سایت مراجع اعظامپيام ولايت جامع احاديث و روايات نمازآشنايي با ستاد اقامه نمازبزرگان و نمازشعر نمازآواي ملكوت ( صوتي)اوقات شرعي پيوندهامناسبت هاكتابخانه ويژه موبايلبرنامه ريزي، ارزيابي و نظارتاوقات شرعيكلیپصوتپیامك نمازیسخنی از بهشتشبكه ملی امینخنده حلالعبد صالحلینك هاآخرین اخبار ایراننمایشگاه مجازی نمازنماز و پیشگیری از آسیبهای فردی و اجتماعیگزارش عملكرداحكام مسافت شرعی راهبردهای نمازكانالهای تلگرامی نمازدوره آموزشی نماز و فضای مجازی*گالريدفتر ميهمانانتماس با ماجستجومدیریت
پيوندها
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
پیامك نمازی
» زیباترین حس سجده...
قسمت اداری
نام کاربري :
رمز عبور :
رمز عبور خود را فراموش کرده ايد؟

خبرنامه
  
اشتراک قطع اشتراک
 RSS